0

SUNFORD S2 พร้อม Certificate of calibration


SUNFORD Scientific series

เครื่องชั่งวิทยาศาสตร์มาตรฐาน ISO อีกระดับของมาตรฐานการชั่งน้ำหนั


SUNFORD S2 with Certificate of Calibration

เครื่องชั่งดิจิตอลความละเอียดสูงสำหรับงานชั่งเพื่อการวิเคราะห์ในช่วงน้ำหนักระดับต่ำกว่ามิลลิกรัม


แสดงผลแม่นยำขั้นละ 0.1 มิลลิกรัม x 2,200,000 ขั้น ด้วยชุดรับน้ำหนักเซนเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnegic Sensor

รองรับน้ำหนักชั่งสูงสุด 220 กรัม

แสดงน้ำหนักรวม / น้ำหนักสุทธิ

หักน้ำหนักภาชนะ / เปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก / นับจำนวน

จอแสดงผล LCD Backlight

การเตือนน้ำหนักเกินพิกัด / การเตือนน้ำหนักผิดพลาด / ระดับน้ำตรวจสอบระดับบนตัวเครื่อง

การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์เสริมผ่านพอร์ท RS232 (ตั้งค่า baud rate / ส่งข้อมูลด้วยการกดปุ่ม/หรือส่งแบบอัตโนมัติ)

 

สามารถปรับความเร็วในการตอบสนองต่อน้ำหนัก และปรับความเร็วในการประมวลผล

การแสดงผลน้ำหนักแบบเปรียบเทียบเป็นหน่วยร้อยละ

การแสดงน้ำหนักสะสม

การตรวจจับและแสดงเฉพาะน้ำหนักสูงสุด

การตรวจสอบน้ำหนักขาด-เกินตามที่กำหนด

การชั่งน้ำหนักสิ่งมีชีวิตหรือมีการเคลื่อนไหว

 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดด้วย โปรแกรม SUNFORDConnect™

ที่ช่วยบันทึกและสรุปรายการชั่งน้ำหนัก/ผลรวม/ค่าเฉลี่ย/ค่าวิเคราะห์ทางสถิติที่จำเป็นอย่างครบถ้วน

ส่งออกรายงานในรูปแบบ Microsoft Excel Spreadsheet เพื่อความการใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกคล่องตัวที่สุด

SKU
S2
น้ำหนัก
6000 กรัม
ราคา
19900 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน

SUNFORD C5

5900 บาท

SUNFORD C1

7900 บาท